Podstawowe zasady wynajmu sprzętu z wypożyczalni TWS 

1. Podstawą najmu sprzętu jest zawarcie umowy najmu sprzętu budowlanego pomiędzy wypożyczalnią TWS, a Najemcą.

Usługa wynajmu realizowana jest na podstawie zamówienia, w który należy określić
w szczególności: dane Najemcy, przedmiot najmu, czas oraz miejsce pracy urządzenia.

2. Dokumenty konieczne do realizacji umowy najmu (tylko podczas pierwszego wypożyczania):

Dla osób fizycznych:

Ważny dokument z zdjęciem ( np. dowód osobisty, prawo jazdy) oraz adres zamieszkania.

Dla Firm:

-Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 

-Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Dodatkowo- dokument tożsamości osoby odbierającej sprzęt.

3. Na czas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna, która stanowi ewentualne zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego w razie wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Wysokość kaucji zależna jest od wartości wypożyczanego sprzętu.

4. Wynajem sprzętu odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik dostępny na stronie www
oraz w wypożyczalni TWS.

5. Po podpisaniu umowy najmu i wpłacie kaucji odpowiedniej dla danego urządzenia sprzęt zostaje wydany Najemcy.

6. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy jest dodatkowo poprzedzone przeglądem technicznym
oraz instruktażem z zakresu jego używania.

7. Cena najmu uzależniona jest od czasu trwania i ilości sprzętu. Cena podlega negocjacji.

8. Święta nie są wliczane w koszt najmu. Weekend liczony jest jako 1,5 stawki dobowej (weekend liczony jest od piątku godz 18:00 do poniedziałku godz. 7:30).  Przy wynajmie do 14 dni niedziele liczone są jako 0.5 doby powyżej 14 dni niedziele są darmowe. 

9. Czas trwania umowy najmu liczony jest od pełnej godziny odbioru urządzenia przez Najemcę
do godz jej zwrotu.

10. Wypożyczalnia TWS nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i następstwa awarii urządzenia, takie jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płac zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

11. Od chwili odbioru sprzętu do momentu jego zwrotu Najemca jest odpowiedzialny za jego uszkodzenie, kradzież lub dewastacje. W przypadku podobnych zdarzeń, Najemca ma obowiązek natychmiast zgłosić ich zaistnienie organom ścigania oraz poinformować o tym Wynajmującego.

12. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Najemca poniesie koszty jego mycia w kwocie 20 zł brutto.

13.Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak paliwo, wiertła, tarcze itd. ponosi Najemca.

14. Wypożyczalnia TWS posiada własną bazę transportową i prowadzi usługi transportowe urządzeń do miejsc wyznaczonych przez klienta.

15. Możliwe również jest wydanie bądź odbiór sprzętu poza godzinami pracy wypożyczalni TWS, za dodatkową opłatą w wysokości 20zł brutto.

16. Faktury oraz rachunki będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.